Đóng
 • vi
 • en
 • 18/10/2015

  DỰ ÁN HỆ THỐNG TRỢ TINH LIÊN TỤC CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI NĂM 2016

  Dự án “Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, chuyển giao công nghệ  Hệ thống thiết bị Trợ tinh chân không 60m3 , trợ tinh đứng 500mđường thuộc dự án Nâng công suất Nhà máy đường An Khê lên 18.000 tấn mía/ngày”

  6

   

   

   

  7-1trợ tinh mẻtrọ tinh đứng

  Dự án Related